ODS I AGENDA 2030

L’Assemblea General de l’ONU va adoptar avui l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat, que també té la intenció d’enfortir la pau universal i l’accés a la justícia.Els Estats membres de les Nacions Unides van aprovar una resolució en la qual reconeixen que el major desafiament de l’món actual és l’eradicació de la pobresa i afirmen que sense aconseguir-no hi pot haver desenvolupament sostenible.L’Agenda planteja 17 Objectius amb 169 metes de caràcter integrat i indivisible que abasten les esferes econòmica, social i ambiental.La nova estratègia regirà els programes de desenvolupament mundials durant els propers 15 anys. A l’adoptar-la, els Estats es van comprometre a mobilitzar els mitjans necessaris per a la seva implementació mitjançant aliances centrades especialment en les necessitats dels més pobres i vulnerables.

Aquesta imatge us obrirà a la pàgina web oficial de l’ONU a l’apartat salut i benestar
Aquesta imatge us obrirà a la pàgina web oficial de l’ONU