ROBOTS QUE CUIDEN LES PERSONES

Els avanços tecnològics estan canviant molts aspectes del nostre entorn. Ens faciliten tasques que abans eren tedioses, o les realitzen amb major precisió. Les persones grans o dependents també poden ser beneficiades per l’ús de robots i, de fet, s’està investigant molt per aquesta via. La robòtica engloba tant a la tècnica com a la ciència implicada en l’ús, disseny i producció de robots.

Els robots són màquines amb la capacitat de poder ser programades per a realitzar certes accions i interactuar amb l’entorn o amb objectes. És a dir, un robot no té necessàriament per què tenir una intel·ligència artificial, com veiem en les pel·lícules. Per exemple, el braç robot d’una fàbrica de cotxes que es limita a realitzar soldadures només sap fer això. Ara bé, la seva complexitat pot anar augmentant fins a arribar al punt que sàpiguen reaccionar davant esdeveniments complicats, tals com caminar o reconèixer objectes.

Les persones majors i amb discapacitat requereixen sovint l’atenció de cuidadors, però no sempre és possible. Hi ha moments en els quals han de romandre tot sol en la llar. Un grup d’investigadors ha creat un robot programat per realitzar tasques de vigilància i cura a persones depenent al seu domicili. És necessari que l’habitatge estigui dotat d’uns sensors perquè el robot transmeti la informació oportuna als cuidadors i executi les ordres dels usuaris, però la seva instal·lació es preveu senzilla.

Aquest robot és un robot que ajude a persones discapacitades