ROBOTS VÍDEO

Robot per a discapacitats és un robot dissenyat per ajudar a persones amb discapacitats físiques que dificultin les tasques diàries.

Aquest robot es diu Disability robot és un robot que ajudar a les  persones amb discapacitats com els que no poden caminar o els cecs els aixeca del llit transporta a les persones discapacitades a on vulguin per casa.